Kuulumisia elokuussa 2017

Vuonna 2016 ilmestyi viisi Terhi Hautamäen ja Sami Perttilän Ajolähdössä työstämää reportaasia Suomen Kuvalehdessä. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi juttua ja uusia on edelleen tekeillä.

Ajolähtö-blogi Suomen Kuvalehden verkkoalustalla on ilmestynyt edelleen viikoittain ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Blogissa on julkaistu niin perinteisempiä blogikirjoituksia kuin myös Perttilän hankkeessa työstämiä lyhyitä videoita ja kuvakertomuksia. Hän on työstänyt videomateriaalista myös dokumentin, joka on nähtävillä Liikkeessä-näyttelyssä.

Vuonna 2017 Sami Perttilän työstämä Liikkeessä -näyttely on kiertänyt Helsingin galleria Huudosta Kotkan Valokuvakeskukseen. Parhaillaan osa kuvista on Lahden Kansantalon kioskilla. Koko näyttely on taas esillä syyskuun ajan Pato Klubilla Kuusankosken Taideruukissa. Tervetuloa tutustumaan!

Hankkeen tuloksia on käyty esittelemässä niin koko porukalla kuin tutkijaedustuksellakin seminaareissa ja konferensseissa. Tärkeitä keskustelufoorumeita ovat olleet muun muassa Sosiologipäivillä Pirjo Nikanderin johtaman Kohti kakstahti-Suomea? sekä Päivi Korvajärven Jako kahteen? -hankkeiden väki sekä Lena Näreen työryhmän Helsingin yliopistolla organisoimat Rethinking Youth Employment– Work, Policy and the Changing Welfare State in the Nordic countries -työpajat. 

Tutkijatiimi on työstänyt useita artikkelikäsikirjoituksia ja jatkaa edelleen tulosten raportointia tieteellisissä julkaisuissa sekä muissa teksteissä.

                                                                              takaisin

Ajankohtaista, syksy 2016

Ajolähtö-hankkeen talvi, kevät ja alkukesä sujuivat tutkimushaastattelujen, ajankäyttöpäiväkirjojen sekä valokuva- ja videoaineiston keräämisen parissa. Samalla työstettiin Suomen Kuvalehden artikkeleita, joita on tänä vuonna ilmestynyt neljä. Lisää on tulossa. 

Tutkimukseen on haastateltu yhteensä 41 Kymenlaaksossa asuvaa tai sieltä Helsinkiin muuttanutta. Pääosin tutkittavat ovat olleet kolmekymppisiä ja kaksi kolmesta on naisia. Osa heistä työskentelee työntekijäammateissa, osa itsensätyöllistäjänä tai yrittäjänä. 

Haastatteluissa tutkijat ovat käyneet läpi tutkittavien kanssa heidän pitämiään ajankäyttöpäiväkirjoja ja saaneet myös sellaista tietoa, jota päiväkirjoihin ei pystytä merkitsemään. Haastatteluissa on kysytty tutkimuksessa oleellisista teemoista, kuten koulutuksesta, työhistoriasta ja nykyisestä työstä, vapaa-ajasta, Kymenlaaksossa asumisesta, sieltä pois muuttamisesta tai sinne palaamisesta. 

Parhaillaan tutkijat käyvät läpi ja koodaavat haastatteluaineistoa. Koodattaessa kutakin haastattelua tarkastellaan, missä kohdassa kutakin haastattelua puhutaan mistäkin teemasta. Tutkijat keskustelevat keskenään siitä, tuleeko haastatteluissa esiin uusia teemoja. Nämä asiat otetaan huomioon ja ne vaikuttavat oleellisesti myös siihen, mitä aineistosta lähdetään tarkastelemaan suhteessa tutkimuksen keskeisiin teemoihin – työhön, vapaa-aikaan, alueellisuuteen ja ajankäyttöön.

Kun haastattelut on koodattu, tarvittaessa tarkennetaan koodausta. Tämän jälkeen sovitaan aihealueet, joita kukin tutkija lähtee tarkastelemaan aineistosta tarkemmin. Tässä vaiheessa ruvetaan analysoimaan valmiiksi koodauksen avulla järjesteltyä aineistoa. 

Ajankäyttöpäiväkirjoista tutkittavien työ- ja vapaa-aika ja niiden paikat on koodattu tilasto-ohjelmalla ja  alustavasti tarkasteltu ajankäyttöä aineistossa esimerkiksi sukupuolen mukaan tai sen mukaan onko tutkittava työntekijä, itsensätyöllistäjä vai yrittäjä.

Aineistosta saadaan myös selville paljonko työtunteja on kertynyt minäkin viikonpäivänä tai mihin kellonaikaan työ- ja vapaa-aika sijoittuvat vuorokaudessa.  Ajankäyttöaineiston koodauksessa ja kuvioiden tekemisessä Ajolähdön apuna on ollut tilastotieteiden opiskelija Aune Sanz.

                                                                            takaisin

 

Syksy 2015: Kaksi uutta tutkijaa Ajolähtö-hankkeen työryhmään!

 

Ensi vuoden tammikuussa vanhemman tutkijan tehtävässä aloittaa YTT, työelämäntutkija Hanna Ylöstalo, joka on tehnyt pitkän uran Työelämän tutkimuskeskuksessa Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä Hanna työskentelee ma. lehtorina Turun yliopistossa. Hannan kokemus kenttätyöstä ja haasteellisista tutkimustehtävistä on verraton.

 

Hankkeen toisena tutkijana aloittaa niin ikään tammikuussa MA Vuokko Härmä, joka on työskennellyt pitkään University of Sussexin sosiologian laitoksella. Vuokko on erikoistunut etnografiseen arjen tutkimukseen, joka on monipuolista ja haastavaa. Hän viimeistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa. Molempien ammattitaito ja kokemus täydentävät Ajolähtö-hankkeen työryhmän tarpeita työelämän, etnografisten menetelmien, ajankäyttötutkimuksen ja visuaalisten menetelmien osalta. Vanhemman ja nuoremman tutkijan paikkaan tuli kaikkiaan 42 hakemusta.